XVI typerek Premier League – kolejka 23

0

Posted by Dajer | Posted in Typerek | Posted on 18-01-2020, 13:30:31


Watford – Tottenham Hotspur
KOLEJKA 23 sty 18 13:30
adiadi0 – 1
EljotEljot1 – 2
PabloPablo1 – 1
BartekBartek1 – 1
szirrerszirrer0 – 2
HanysHanys1 – 1
GustekGustek2 – 1
DajerDajer1 – 2
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 1
LFCLFC1 – 2
FinchFinch1 – 3
Guma77Guma771 – 1
PiterPiter1 – 2
BobyBoby2 – 1
robin1robin11 – 1
forforforfor1 – 0
woodywoody0 – 1

Arsenal – Sheffield United
KOLEJKA 23 sty 18 16:00
adiadi2 – 0
EljotEljot2 – 1
PabloPablo2 – 0
BartekBartek2 – 0
szirrerszirrer2 – 0
HanysHanys2 – 0
GustekGustek1 – 2
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 1
DajerDajer2 – 1
LFCLFC2 – 1
FinchFinch2 – 1
Guma77Guma772 – 0
PiterPiter2 – 0
BobyBoby2 – 0
robin1robin12 – 1
forforforfor2 – 0
woodywoody2 – 1

Brighton – Aston Villa
KOLEJKA 23 sty 18 16:01
adiadi1 – 0
EljotEljot1 – 1
PabloPablo1 – 0
BartekBartek2 – 1
szirrerszirrer1 – 1
HanysHanys2 – 1
GustekGustek1 – 2
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 1
DajerDajer2 – 1
LFCLFC1 – 1
FinchFinch1 – 1
Guma77Guma772 – 0
PiterPiter3 – 1
BobyBoby2 – 1
robin1robin12 – 0
forforforfor3 – 1
woodywoody2 – 1

Manchester City – Crystal Palace
KOLEJKA 23 sty 18 16:02
adiadi2 – 0
EljotEljot2 – 1
PabloPablo3 – 0
BartekBartek4 – 1
szirrerszirrer3 – 0
HanysHanys3 – 0
GustekGustek4 – 1
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 0
DajerDajer2 – 0
LFCLFC3 – 0
FinchFinch3 – 0
Guma77Guma772 – 0
PiterPiter3 – 0
BobyBoby3 – 1
robin1robin13 – 0
forforforfor4 – 0
woodywoody2 – 0

Norwich City – Bournemouth
KOLEJKA 23 sty 18 16:03
adiadi1 – 0
EljotEljot2 – 1
PabloPablo2 – 1
BartekBartek0 – 1
szirrerszirrer2 – 1
HanysHanys1 – 1
GustekGustek2 – 1
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 1
DajerDajer1 – 1
LFCLFC2 – 1
FinchFinch2 – 1
Guma77Guma772 – 1
PiterPiter2 – 2
BobyBoby1 – 1
robin1robin12 – 1
forforforfor1 – 0
woodywoody2 – 1

Southampton – Wolverhampton Wanderers
KOLEJKA 23 sty 18 16:04
adiadi1 – 0
EljotEljot1 – 1
PabloPablo2 – 1
BartekBartek1 – 2
szirrerszirrer2 – 2
HanysHanys1 – 1
GustekGustek2 – 1
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 1
DajerDajer1 – 1
LFCLFC1 – 1
FinchFinch0 – 0
Guma77Guma772 – 1
PiterPiter2 – 1
BobyBoby1 – 1
robin1robin11 – 1
forforforfor2 – 0
woodywoody0 – 2

West Ham United – Everton
KOLEJKA 23 sty 18 16:05
adiadi1 – 0
EljotEljot1 – 2
PabloPablo1 – 1
BartekBartek1 – 1
szirrerszirrer1 – 2
HanysHanys2 – 1
GustekGustek1 – 1
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 1
DajerDajer2 – 1
LFCLFC2 – 1
FinchFinch1 – 2
Guma77Guma772 – 1
PiterPiter1 – 1
BobyBoby1 – 1
robin1robin11 – 2
forforforfor0 – 2
woodywoody2 – 1

NEWCASTLE UNITED – Chelsea
KOLEJKA 23 sty 18 16:06
adiadi0 – 1
EljotEljot1 – 1
PabloPablo2 – 1
BartekBartek1 – 2
szirrerszirrer1 – 1
HanysHanys1 – 1
GustekGustek1 – 2
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 2
DajerDajer1 – 1
LFCLFC1 – 1
FinchFinch1 – 1
Guma77Guma770 – 2
PiterPiter1 – 1
BobyBoby0 – 1
robin1robin10 – 2
forforforfor0 – 2
woodywoody1 – 1

Burnley – Leicester City
KOLEJKA 23 sty 18 16:07
adiadi0 – 1
EljotEljot1 – 2
PabloPablo1 – 2
BartekBartek0 – 1
szirrerszirrer0 – 1
HanysHanys2 – 2
GustekGustek1 – 3
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 2
DajerDajer1 – 2
LFCLFC1 – 2
FinchFinch1 – 2
Guma77Guma770 – 1
PiterPiter1 – 1
BobyBoby1 – 2
robin1robin11 – 2
forforforfor1 – 0
woodywoody1 – 2

Liverpool – Manchester United
KOLEJKA 23 sty 18 16:08
adiadi1 – 0
EljotEljot2 – 1
PabloPablo2 – 0
BartekBartek3 – 1
szirrerszirrer2 – 1
HanysHanys2 – 1
GustekGustek3 – 1
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 1
DajerDajer2 – 0
LFCLFC3 – 1
FinchFinch2 – 0
Guma77Guma772 – 1
PiterPiter2 – 2
BobyBoby2 – 0
robin1robin12 – 0
forforforfor1 – 1
woodywoody3 – 1

XVI typerek Premier League – kolejka 22

0

Posted by Dajer | Posted in Typerek | Posted on 10-01-2020, 21:00:28


Sheffield United 1 – 0 West Ham United
KOLEJKA 22 sty 10 21:00
DajerDajer1 – 05
adiadi1 – 05
LFCLFC2 – 13
GustekGustek2 – 13
Guma77Guma772 – 13
BobyBoby2 – 13
robin1robin12 – 13
woodywoody1 – 20
szirrerszirrer2 – 20
Geordie_1988Geordie_19881 – 10
EljotEljot1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 10
PiterPiter2 – 20
FinchFinch1 – 10
PabloPablo1 – 10
HanysHanys1 – 10
BartekBartek1 – 10

Crystal Palace 1 – 1 Arsenal
KOLEJKA 22 sty 10 21:01
DajerDajer1 – 15
PabloPablo1 – 15
HanysHanys1 – 15
Guma77Guma771 – 15
EljotEljot1 – 15
GustekGustek2 – 23
woodywoody0 – 20
szirrerszirrer2 – 30
Geordie_1988Geordie_19881 – 20
PiterPiter1 – 20
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 20
adiadi0 – 10
LFCLFC1 – 20
FinchFinch1 – 20
BobyBoby1 – 30
robin1robin11 – 20
BartekBartek1 – 20

Chelsea 3 – 0 Burnley
KOLEJKA 22 sty 10 21:02
PiterPiter3 – 05
GustekGustek3 – 05
EljotEljot2 – 11
woodywoody3 – 11
szirrerszirrer2 – 01
Geordie_1988Geordie_19882 – 11
DajerDajer2 – 01
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 11
adiadi2 – 01
LFCLFC2 – 01
FinchFinch2 – 01
PabloPablo2 – 01
HanysHanys2 – 01
Guma77Guma772 – 01
BobyBoby2 – 01
robin1robin12 – 01
BartekBartek2 – 01

Everton 1 – 0 Brighton
KOLEJKA 22 sty 10 21:03
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 05
adiadi1 – 05
Geordie_1988Geordie_19881 – 05
DajerDajer2 – 13
FinchFinch2 – 13
HanysHanys2 – 13
szirrerszirrer2 – 13
woodywoody2 – 13
BobyBoby2 – 13
EljotEljot2 – 13
BartekBartek2 – 13
LFCLFC2 – 01
PabloPablo2 – 01
robin1robin12 – 01
GustekGustek1 – 20
Guma77Guma771 – 10
PiterPiter1 – 10

Leicester City 1 – 2 Southampton
KOLEJKA 22 sty 10 21:04
PiterPiter2 – 10
EljotEljot2 – 10
woodywoody3 – 00
szirrerszirrer2 – 00
Geordie_1988Geordie_19882 – 00
DajerDajer2 – 00
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 10
adiadi1 – 00
LFCLFC2 – 10
FinchFinch2 – 20
PabloPablo2 – 10
HanysHanys2 – 00
GustekGustek1 – 10
Guma77Guma772 – 00
BobyBoby2 – 10
robin1robin12 – 10
BartekBartek1 – 00

Manchester United 4 – 0 Norwich City
KOLEJKA 22 sty 10 21:05
PiterPiter2 – 11
EljotEljot2 – 11
woodywoody2 – 01
szirrerszirrer3 – 11
Geordie_1988Geordie_19882 – 01
DajerDajer2 – 01
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 11
adiadi1 – 01
LFCLFC1 – 01
FinchFinch2 – 01
PabloPablo2 – 11
HanysHanys2 – 11
GustekGustek2 – 01
Guma77Guma772 – 01
BobyBoby2 – 11
robin1robin12 – 01
BartekBartek2 – 01

Wolverhampton Wanderers 1 – 1 NEWCASTLE UNITED
KOLEJKA 22 sty 10 21:06
PiterPiter1 – 15
EljotEljot1 – 15
HanysHanys1 – 15
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 15
woodywoody3 – 10
szirrerszirrer1 – 00
Geordie_1988Geordie_19882 – 10
DajerDajer2 – 10
adiadi1 – 00
LFCLFC2 – 10
FinchFinch2 – 00
PabloPablo1 – 20
GustekGustek2 – 10
Guma77Guma772 – 00
BobyBoby2 – 10
robin1robin12 – 00
BartekBartek3 – 10

Tottenham Hotspur 0 – 1 Liverpool
KOLEJKA 22 sty 10 21:07
LFCLFC1 – 23
EljotEljot1 – 23
szirrerszirrer1 – 23
Guma77Guma771 – 23
GustekGustek1 – 23
PabloPablo1 – 23
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 23
Geordie_1988Geordie_19881 – 31
PiterPiter1 – 31
BobyBoby0 – 21
robin1robin11 – 31
adiadi1 – 00
FinchFinch1 – 10
DajerDajer1 – 10
HanysHanys1 – 10
woodywoody1 – 10
BartekBartek1 – 10

Bournemouth 0 – 3 Watford
KOLEJKA 22 sty 10 21:08
BobyBoby1 – 21
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 11
PiterPiter1 – 10
EljotEljot1 – 10
woodywoody1 – 00
szirrerszirrer1 – 10
Geordie_1988Geordie_19881 – 10
DajerDajer1 – 00
adiadi1 – 00
LFCLFC1 – 00
FinchFinch0 – 00
PabloPablo1 – 10
HanysHanys1 – 10
GustekGustek2 – 10
Guma77Guma771 – 00
robin1robin11 – 10
BartekBartek1 – 10

Aston Villa 1 – 6 Manchester City
KOLEJKA 22 sty 10 21:09
PiterPiter1 – 31
EljotEljot1 – 21
woodywoody1 – 31
szirrerszirrer0 – 21
Geordie_1988Geordie_19881 – 31
DajerDajer1 – 21
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 21
adiadi0 – 11
LFCLFC1 – 31
FinchFinch0 – 31
PabloPablo1 – 31
HanysHanys1 – 21
GustekGustek0 – 31
Guma77Guma770 – 21
BobyBoby0 – 21
robin1robin10 – 21
BartekBartek0 – 31

XVI typerek Premier League – kolejka 21

0

Posted by Dajer | Posted in Typerek | Posted on 01-01-2020, 13:30:45


Brighton 1 – 1 Chelsea
KOLEJKA 21 sty 1 13:30
PabloPablo1 – 15
HanysHanys1 – 15
FinchFinch1 – 15
Guma77Guma771 – 20
DajerDajer1 – 20
GustekGustek1 – 20
EljotEljot1 – 20
woodywoody0 – 20
BartekBartek0 – 10
szirrerszirrer0 – 20
adiadi0 – 10
LFCLFC1 – 20
Geordie_1988Geordie_19881 – 20
robin1robin11 – 20
BobyBoby0 – 20
PiterPiter1 – 20
forforforfor1 – 20
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 30

Burnley 1 – 2 Aston Villa
KOLEJKA 21 sty 1 13:31
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 25
GustekGustek1 – 25
FinchFinch1 – 25
BartekBartek2 – 10
woodywoody1 – 10
EljotEljot2 – 10
DajerDajer2 – 10
szirrerszirrer2 – 10
adiadi1 – 00
PabloPablo1 – 00
LFCLFC2 – 10
Geordie_1988Geordie_19881 – 00
robin1robin11 – 10
BobyBoby2 – 10
PiterPiter2 – 20
HanysHanys1 – 10
forforforfor2 – 00
Guma77Guma771 – 10

NEWCASTLE UNITED 0 – 3 Leicester City
KOLEJKA 21 sty 1 16:00
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 21
adiadi0 – 11
LFCLFC1 – 21
Geordie_1988Geordie_19881 – 21
robin1robin11 – 21
BobyBoby1 – 21
BartekBartek1 – 10
woodywoody1 – 10
EljotEljot1 – 10
GustekGustek2 – 10
FinchFinch0 – 00
DajerDajer1 – 10
szirrerszirrer1 – 10
forforforfor1 – 10
PabloPablo2 – 10
HanysHanys1 – 10
PiterPiter2 – 10
Guma77Guma771 – 10

Southampton 1 – 0 Tottenham Hotspur
KOLEJKA 21 sty 1 16:01
forforforfor1 – 05
Guma77Guma770 – 10
BartekBartek1 – 20
woodywoody1 – 20
EljotEljot1 – 20
GustekGustek2 – 20
FinchFinch1 – 10
DajerDajer1 – 20
szirrerszirrer1 – 20
adiadi0 – 10
PabloPablo1 – 10
LFCLFC1 – 10
Geordie_1988Geordie_19881 – 10
robin1robin11 – 10
BobyBoby1 – 20
PiterPiter1 – 10
HanysHanys1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 30

Watford 2 – 1 Wolverhampton Wanderers
KOLEJKA 21 sty 1 16:02
PabloPablo2 – 15
LFCLFC2 – 15
DajerDajer2 – 15
GustekGustek2 – 15
Guma77Guma771 – 10
FinchFinch1 – 20
EljotEljot1 – 10
woodywoody1 – 20
BartekBartek1 – 20
szirrerszirrer0 – 20
adiadi0 – 10
Geordie_1988Geordie_19880 – 10
robin1robin10 – 10
BobyBoby1 – 10
PiterPiter2 – 20
HanysHanys1 – 10
forforforfor1 – 20
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 20

Manchester City 2 – 1 Everton
KOLEJKA 21 sty 1 16:03
EljotEljot2 – 15
BobyBoby2 – 15
FinchFinch1 – 03
Guma77Guma773 – 01
BartekBartek2 – 01
woodywoody3 – 11
DajerDajer3 – 11
szirrerszirrer2 – 01
adiadi2 – 01
PabloPablo2 – 01
LFCLFC3 – 11
Geordie_1988Geordie_19883 – 11
robin1robin12 – 01
PiterPiter3 – 11
HanysHanys2 – 01
forforforfor3 – 11
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus4 – 21
GustekGustek2 – 20

Norwich City 1 – 1 Crystal Palace
KOLEJKA 21 sty 1 16:04
EljotEljot1 – 15
PabloPablo1 – 15
HanysHanys1 – 15
GustekGustek1 – 15
BobyBoby1 – 15
Geordie_1988Geordie_19881 – 15
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 03
szirrerszirrer2 – 23
woodywoody2 – 10
BartekBartek1 – 20
FinchFinch2 – 10
DajerDajer1 – 00
adiadi1 – 00
LFCLFC1 – 00
robin1robin12 – 10
PiterPiter2 – 00
forforforfor1 – 00
Guma77Guma772 – 10

West Ham United 4 – 0 Bournemouth
KOLEJKA 21 sty 1 16:05
Guma77Guma772 – 11
BartekBartek2 – 01
woodywoody3 – 11
EljotEljot2 – 11
GustekGustek2 – 11
FinchFinch2 – 11
DajerDajer2 – 11
adiadi1 – 01
PabloPablo2 – 11
LFCLFC2 – 11
Geordie_1988Geordie_19882 – 11
robin1robin12 – 11
BobyBoby2 – 11
forforforfor3 – 01
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus3 – 11
szirrerszirrer1 – 10
PiterPiter1 – 10
HanysHanys1 – 10

Arsenal 2 – 0 Manchester United
KOLEJKA 21 sty 1 16:06
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus3 – 13
BartekBartek2 – 11
woodywoody1 – 01
adiadi1 – 01
robin1robin12 – 11
BobyBoby2 – 11
forforforfor1 – 01
Guma77Guma772 – 11
PabloPablo1 – 10
Geordie_1988Geordie_19881 – 20
HanysHanys1 – 10
EljotEljot1 – 20
GustekGustek1 – 20
FinchFinch1 – 10
LFCLFC1 – 10
szirrerszirrer1 – 10
PiterPiter1 – 20
DajerDajer1 – 10

Liverpool 2 – 0 Sheffield United
KOLEJKA 21 sty 1 16:07
adiadi2 – 05
DajerDajer2 – 05
woodywoody2 – 05
PabloPablo2 – 05
LFCLFC2 – 05
Geordie_1988Geordie_19882 – 05
robin1robin12 – 05
BobyBoby2 – 05
HanysHanys2 – 05
FinchFinch2 – 05
PiterPiter3 – 13
EljotEljot2 – 11
BartekBartek3 – 01
GustekGustek3 – 01
szirrerszirrer3 – 01
Guma77Guma773 – 01
forforforfor4 – 01
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus4 – 01

XVI typerek Premier League – kolejka 20

0

Posted by Dajer | Posted in Typerek | Posted on 28-12-2019, 13:30:47


Brighton 2 – 0 Bournemouth
KOLEJKA 20 gru 28 13:30
forforforfor2 – 05
Guma77Guma772 – 11
PabloPablo1 – 01
Geordie_1988Geordie_19881 – 01
GustekGustek2 – 11
woodywoody2 – 11
adiadi1 – 01
DajerDajer1 – 01
LFCLFC2 – 11
robin1robin12 – 11
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 01
BobyBoby1 – 10
FinchFinch1 – 10
szirrerszirrer1 – 10
PiterPiter1 – 10
EljotEljot1 – 10
HanysHanys1 – 10
BartekBartek1 – 10

NEWCASTLE UNITED 1 – 2 Everton
KOLEJKA 20 gru 28 16:00
BartekBartek1 – 25
woodywoody0 – 21
Guma77Guma772 – 10
forforforfor2 – 10
EljotEljot2 – 10
PabloPablo2 – 10
szirrerszirrer2 – 20
Geordie_1988Geordie_19881 – 00
FinchFinch0 – 00
GustekGustek2 – 10
adiadi1 – 00
DajerDajer2 – 10
HanysHanys2 – 10
PiterPiter2 – 10
BobyBoby1 – 10
robin1robin11 – 10
LFCLFC3 – 20
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 10

Southampton 1 – 1 Crystal Palace
KOLEJKA 20 gru 28 16:01
Guma77Guma771 – 15
GustekGustek1 – 15
robin1robin11 – 15
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 15
LFCLFC1 – 15
forforforfor2 – 00
EljotEljot2 – 10
PabloPablo1 – 00
szirrerszirrer2 – 10
BartekBartek1 – 00
Geordie_1988Geordie_19882 – 10
FinchFinch2 – 00
woodywoody2 – 10
adiadi1 – 00
DajerDajer2 – 10
HanysHanys2 – 10
PiterPiter2 – 00
BobyBoby2 – 10

Watford 3 – 0 Aston Villa
KOLEJKA 20 gru 28 16:02
Guma77Guma771 – 01
forforforfor1 – 01
PabloPablo2 – 11
BartekBartek2 – 01
GustekGustek1 – 01
woodywoody2 – 11
adiadi1 – 01
DajerDajer1 – 01
LFCLFC2 – 11
robin1robin12 – 11
BobyBoby2 – 01
PiterPiter3 – 11
Geordie_1988Geordie_19881 – 10
FinchFinch1 – 20
szirrerszirrer2 – 30
EljotEljot1 – 10
HanysHanys1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 10

Norwich City 2 – 2 Tottenham Hotspur
KOLEJKA 20 gru 28 16:03
PiterPiter2 – 25
woodywoody1 – 13
PabloPablo1 – 13
Guma77Guma770 – 10
Geordie_1988Geordie_19881 – 20
BartekBartek1 – 20
szirrerszirrer0 – 20
EljotEljot1 – 20
forforforfor1 – 20
FinchFinch0 – 20
GustekGustek1 – 20
adiadi0 – 10
DajerDajer0 – 20
HanysHanys1 – 20
BobyBoby0 – 20
robin1robin11 – 30
LFCLFC1 – 30
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 30

West Ham United 1 – 2 Leicester City
KOLEJKA 20 gru 28 16:04
Guma77Guma771 – 25
EljotEljot1 – 25
GustekGustek1 – 25
robin1robin11 – 25
BobyBoby0 – 13
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 13
adiadi0 – 13
DajerDajer0 – 21
LFCLFC0 – 21
forforforfor1 – 00
PabloPablo2 – 10
szirrerszirrer1 – 10
BartekBartek1 – 10
Geordie_1988Geordie_19881 – 00
PiterPiter1 – 10
HanysHanys1 – 10
woodywoody2 – 20
FinchFinch2 – 20

Burnley 0 – 2 Manchester United
KOLEJKA 20 gru 28 16:05
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 25
szirrerszirrer0 – 25
woodywoody0 – 25
GustekGustek1 – 33
PiterPiter1 – 21
EljotEljot1 – 21
BartekBartek1 – 21
Geordie_1988Geordie_19881 – 21
FinchFinch1 – 21
robin1robin11 – 21
BobyBoby0 – 11
adiadi0 – 11
DajerDajer1 – 21
HanysHanys1 – 21
Guma77Guma770 – 11
LFCLFC1 – 10
PabloPablo1 – 10
forforforfor1 – 10

Arsenal 1 – 2 Chelsea
KOLEJKA 20 gru 28 16:06
GustekGustek1 – 25
PabloPablo1 – 25
EljotEljot1 – 25
BobyBoby1 – 25
LFCLFC1 – 25
robin1robin10 – 21
forforforfor1 – 00
szirrerszirrer3 – 30
BartekBartek2 – 20
Geordie_1988Geordie_19881 – 10
FinchFinch1 – 10
Guma77Guma771 – 10
woodywoody2 – 10
adiadi1 – 10
DajerDajer1 – 10
HanysHanys1 – 10
PiterPiter2 – 20
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 10

Liverpool 1 – 0 Wolverhampton Wanderers
KOLEJKA 20 gru 28 16:07
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus3 – 23
EljotEljot2 – 13
FinchFinch2 – 13
forforforfor3 – 01
PabloPablo2 – 01
szirrerszirrer3 – 01
BartekBartek2 – 01
Geordie_1988Geordie_19882 – 01
GustekGustek5 – 11
adiadi2 – 01
DajerDajer2 – 01
HanysHanys2 – 01
PiterPiter4 – 01
BobyBoby2 – 01
robin1robin13 – 01
LFCLFC4 – 11
Guma77Guma773 – 01
woodywoody1 – 10

Manchester City 2 – 0 Sheffield United
KOLEJKA 20 gru 28 16:08
PabloPablo2 – 05
Geordie_1988Geordie_19882 – 05
BobyBoby2 – 05
woodywoody2 – 05
HanysHanys2 – 05
adiadi2 – 05
FinchFinch3 – 13
DajerDajer3 – 13
PiterPiter3 – 13
robin1robin13 – 13
EljotEljot2 – 11
forforforfor4 – 01
Guma77Guma773 – 01
szirrerszirrer4 – 01
BartekBartek3 – 01
GustekGustek5 – 01
LFCLFC3 – 01
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus3 – 01