Czas pokazać Siwemu, że zrobił dobrze odchodząc z Newcastle jest słabym menedżerem. Tylko 3 punkty z Palace!

Bez nazwy 1 kopia