XIV typerek Premier League – kolejka 29

0

Posted by Dajer | Posted in Typerek | Posted on 02-03-2019, 13:30:37

West-Ham-United-v-NUFC

Tottenham Hotspur 1 – 1 Arsenal
29 KOLEJKA mar 2 13:30
adiadi1 – 15
woodywoody1 – 15
HanysHanys1 – 15
DajerDajer1 – 15
FinchFinch1 – 15
PabloPablo1 – 15
BartekBartek1 – 15
borysborys1 – 15
EljotEljot2 – 23
LFCLFC2 – 23
kodownikkodownik2 – 10
GustekGustek2 – 10
DannyDanny1 – 20
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 20
robin1robin11 – 20
Guma77Guma772 – 10
HelmutHelmut2 – 10

Bournemouth 0 – 1 Manchester City
29 KOLEJKA mar 2 16:00
adiadi0 – 15
EljotEljot1 – 23
woodywoody1 – 23
LFCLFC2 – 33
GustekGustek1 – 41
HanysHanys1 – 31
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 21
DajerDajer1 – 31
FinchFinch0 – 31
Guma77Guma770 – 21
PabloPablo1 – 31
HelmutHelmut1 – 31
borysborys0 – 21
robin1robin11 – 31
DannyDanny0 – 31
kodownikkodownik0 – 21
BartekBartek0 – 21

Brighton 1 – 0 Huddersfield Town
29 KOLEJKA mar 2 16:01
adiadi1 – 05
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 05
DajerDajer1 – 05
BartekBartek1 – 05
PabloPablo1 – 05
HelmutHelmut1 – 05
kodownikkodownik1 – 05
EljotEljot2 – 13
borysborys2 – 13
FinchFinch2 – 13
DannyDanny2 – 01
robin1robin12 – 01
woodywoody2 – 01
Guma77Guma772 – 01
LFCLFC0 – 00
HanysHanys1 – 10
GustekGustek1 – 10

Burnley 1 – 3 Crystal Palace
29 KOLEJKA mar 2 16:02
BartekBartek1 – 21
DannyDanny1 – 21
GustekGustek1 – 21
EljotEljot2 – 10
woodywoody1 – 00
HanysHanys1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 10
DajerDajer1 – 00
LFCLFC0 – 00
FinchFinch0 – 00
Guma77Guma771 – 10
PabloPablo1 – 10
HelmutHelmut2 – 10
borysborys2 – 00
robin1robin12 – 10
kodownikkodownik1 – 10
adiadi1 – 00

Manchester United 3 – 2 Southampton
29 KOLEJKA mar 2 16:03
FinchFinch2 – 13
EljotEljot2 – 13
GustekGustek2 – 13
DajerDajer2 – 13
HanysHanys2 – 01
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus3 – 11
LFCLFC4 – 11
adiadi2 – 01
Guma77Guma772 – 01
PabloPablo2 – 01
HelmutHelmut2 – 01
borysborys3 – 01
robin1robin12 – 01
DannyDanny3 – 11
kodownikkodownik2 – 01
BartekBartek2 – 01
woodywoody1 – 20

Wolverhampton 2 – 0 Cardiff City
29 KOLEJKA mar 2 16:04
BartekBartek2 – 05
DajerDajer2 – 05
FinchFinch2 – 05
borysborys2 – 05
robin1robin12 – 05
kodownikkodownik3 – 13
PabloPablo2 – 11
EljotEljot2 – 11
woodywoody1 – 01
GustekGustek2 – 11
HanysHanys2 – 11
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 11
LFCLFC4 – 01
DannyDanny2 – 11
Guma77Guma772 – 11
adiadi1 – 01
HelmutHelmut0 – 00

West Ham United 2 – 0 NEWCASTLE UNITED
29 KOLEJKA mar 2 16:05
adiadi1 – 01
Guma77Guma771 – 01
EljotEljot1 – 10
woodywoody1 – 20
GustekGustek1 – 10
HanysHanys1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 10
DajerDajer1 – 10
LFCLFC2 – 20
FinchFinch1 – 10
PabloPablo1 – 20
HelmutHelmut0 – 00
borysborys2 – 20
robin1robin11 – 10
DannyDanny1 – 30
kodownikkodownik1 – 10
BartekBartek1 – 10

Watford 2 – 1 Leicester
29 KOLEJKA mar 2 16:06
kodownikkodownik2 – 15
DajerDajer2 – 15
robin1robin12 – 15
borysborys2 – 15
adiadi1 – 03
FinchFinch1 – 03
Guma77Guma771 – 03
LFCLFC3 – 11
GustekGustek2 – 01
PabloPablo1 – 10
EljotEljot1 – 10
woodywoody1 – 20
HanysHanys1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 10
DannyDanny1 – 20
HelmutHelmut1 – 10
BartekBartek1 – 10

Fulham 1 – 2 Chelsea
29 KOLEJKA mar 2 16:07
EljotEljot1 – 25
woodywoody1 – 25
HanysHanys1 – 25
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 25
PabloPablo1 – 25
Guma77Guma771 – 25
adiadi0 – 13
GustekGustek1 – 31
DajerDajer0 – 21
LFCLFC1 – 31
FinchFinch0 – 21
HelmutHelmut0 – 21
borysborys1 – 31
robin1robin11 – 31
DannyDanny1 – 31
kodownikkodownik0 – 21
BartekBartek1 – 31

Everton 0 – 0 Liverpool
29 KOLEJKA mar 2 16:08
adiadi1 – 13
DajerDajer1 – 13
Guma77Guma771 – 13
EljotEljot1 – 20
woodywoody1 – 20
GustekGustek1 – 30
HanysHanys1 – 20
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 20
LFCLFC1 – 40
FinchFinch1 – 20
PabloPablo1 – 30
HelmutHelmut0 – 20
borysborys0 – 10
robin1robin10 – 20
DannyDanny1 – 30
kodownikkodownik1 – 30
BartekBartek0 – 10

Post a comment

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.