XV typerek Premier League – kolejka 8

0

Posted by Dajer | Posted in Typerek | Posted on 05-10-2019, 13:30:01

Brighton 3 – 0 Tottenham Hotspur
KOLEJKA 8 paź 5 13:30
adiadi1 – 01
forforforfor1 – 01
PiterPiter1 – 20
DajerDajer1 – 20
GustekGustek1 – 20
HelmutHelmut1 – 30
szirrerszirrer0 – 20
EljotEljot1 – 20
BartekBartek0 – 20
juniorjunior1 – 20
HanysHanys1 – 20
LFCLFC1 – 30
PabloPablo1 – 10
Guma77Guma771 – 10
FinchFinch1 – 20
kodownikkodownik0 – 20
Geordie_1988Geordie_19881 – 20
BobyBoby0 – 20
robin1robin11 – 20
woodywoody0 – 20

Burnley 1 – 0 Everton
KOLEJKA 8 paź 5 16:00
DajerDajer1 – 05
adiadi1 – 05
Geordie_1988Geordie_19881 – 05
Guma77Guma771 – 05
BobyBoby2 – 13
kodownikkodownik2 – 01
HelmutHelmut3 – 11
GustekGustek1 – 30
szirrerszirrer1 – 10
forforforfor1 – 10
EljotEljot1 – 10
BartekBartek1 – 20
PiterPiter1 – 10
juniorjunior1 – 10
HanysHanys1 – 10
LFCLFC1 – 10
PabloPablo1 – 10
FinchFinch1 – 20
robin1robin11 – 10
woodywoody1 – 20

Liverpool 2 – 1 Leicester City
KOLEJKA 8 paź 5 16:01
DajerDajer2 – 15
LFCLFC2 – 15
BobyBoby2 – 15
EljotEljot2 – 15
FinchFinch1 – 03
adiadi1 – 03
forforforfor3 – 11
szirrerszirrer3 – 01
HelmutHelmut3 – 11
BartekBartek2 – 01
GustekGustek3 – 11
PiterPiter2 – 01
juniorjunior2 – 01
HanysHanys2 – 01
PabloPablo2 – 01
Guma77Guma772 – 01
kodownikkodownik3 – 01
Geordie_1988Geordie_19882 – 01
robin1robin12 – 01
woodywoody2 – 01

Norwich City 1 – 5 Aston Villa
KOLEJKA 8 paź 5 16:02
PiterPiter2 – 20
juniorjunior1 – 10
DajerDajer1 – 00
GustekGustek1 – 10
HelmutHelmut3 – 10
szirrerszirrer2 – 20
forforforfor3 – 00
EljotEljot2 – 10
BartekBartek2 – 10
HanysHanys1 – 10
LFCLFC1 – 10
robin1robin12 – 10
BobyBoby2 – 10
adiadi1 – 00
Geordie_1988Geordie_19881 – 00
kodownikkodownik2 – 00
FinchFinch1 – 10
Guma77Guma772 – 00
PabloPablo2 – 10
woodywoody1 – 10

Watford 0 – 0 Sheffield United
KOLEJKA 8 paź 5 16:03
PiterPiter1 – 13
GustekGustek2 – 23
kodownikkodownik1 – 13
BobyBoby1 – 13
robin1robin11 – 13
BartekBartek1 – 00
EljotEljot2 – 10
forforforfor1 – 00
szirrerszirrer1 – 00
HelmutHelmut1 – 30
DajerDajer2 – 10
juniorjunior1 – 00
HanysHanys1 – 00
LFCLFC2 – 10
PabloPablo1 – 00
Guma77Guma772 – 10
FinchFinch2 – 00
Geordie_1988Geordie_19881 – 00
adiadi1 – 00
woodywoody1 – 00

West Ham United 1 – 2 Crystal Palace
KOLEJKA 8 paź 5 16:04
PiterPiter2 – 10
juniorjunior1 – 10
DajerDajer2 – 10
GustekGustek2 – 10
HelmutHelmut1 – 00
szirrerszirrer2 – 10
forforforfor2 – 10
EljotEljot2 – 10
BartekBartek2 – 10
HanysHanys1 – 00
LFCLFC2 – 10
robin1robin12 – 10
BobyBoby1 – 00
adiadi1 – 00
Geordie_1988Geordie_19881 – 00
kodownikkodownik3 – 10
FinchFinch3 – 20
Guma77Guma772 – 00
PabloPablo2 – 10
woodywoody2 – 10

Arsenal 1 – 0 Bournemouth
KOLEJKA 8 paź 5 16:05
woodywoody1 – 05
adiadi1 – 05
EljotEljot2 – 13
Geordie_1988Geordie_19882 – 13
FinchFinch2 – 13
GustekGustek3 – 11
HelmutHelmut3 – 11
szirrerszirrer3 – 01
forforforfor3 – 01
BartekBartek3 – 11
DajerDajer3 – 11
juniorjunior2 – 01
HanysHanys2 – 01
LFCLFC2 – 01
PabloPablo2 – 01
Guma77Guma772 – 01
kodownikkodownik2 – 01
BobyBoby2 – 01
robin1robin13 – 11
PiterPiter2 – 01

Manchester City 0 – 2 Wolverhampton Wanderers
KOLEJKA 8 paź 5 16:06
PiterPiter3 – 00
juniorjunior2 – 00
DajerDajer4 – 10
GustekGustek5 – 10
HelmutHelmut5 – 10
szirrerszirrer4 – 00
forforforfor3 – 00
EljotEljot2 – 10
BartekBartek3 – 00
HanysHanys3 – 00
LFCLFC3 – 00
robin1robin14 – 00
BobyBoby3 – 00
adiadi2 – 00
Geordie_1988Geordie_19883 – 00
kodownikkodownik3 – 00
FinchFinch2 – 00
Guma77Guma773 – 00
PabloPablo3 – 00
woodywoody2 – 00

Southampton 1 – 4 Chelsea
KOLEJKA 8 paź 5 16:07
PiterPiter1 – 21
BartekBartek1 – 21
szirrerszirrer1 – 31
HelmutHelmut1 – 31
GustekGustek1 – 21
DajerDajer1 – 21
juniorjunior1 – 21
HanysHanys1 – 21
LFCLFC1 – 21
PabloPablo1 – 21
robin1robin11 – 21
BobyBoby0 – 21
adiadi0 – 11
Geordie_1988Geordie_19881 – 21
kodownikkodownik0 – 11
Guma77Guma770 – 21
woodywoody0 – 21
FinchFinch0 – 00
forforforfor2 – 10
EljotEljot1 – 10

NEWCASTLE UNITED 1 – 0 Manchester United
KOLEJKA 8 paź 5 16:08
juniorjunior2 – 13
PabloPablo2 – 13
GustekGustek2 – 13
szirrerszirrer2 – 13
DajerDajer1 – 10
HelmutHelmut1 – 10
forforforfor1 – 10
EljotEljot1 – 10
BartekBartek1 – 30
PiterPiter1 – 10
HanysHanys1 – 10
LFCLFC1 – 20
Guma77Guma771 – 10
FinchFinch1 – 10
kodownikkodownik1 – 10
Geordie_1988Geordie_19880 – 10
adiadi0 – 10
BobyBoby0 – 10
robin1robin10 – 10
woodywoody1 – 10

Post a comment

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.