Brighton 2 – 3 Manchester United
KOLEJKA 3 wrz 26 13:30
adiadi0 – 11
SpartakusSpartakus0 – 21
robin1robin11 – 21
PiterPiter1 – 21
Guma77Guma770 – 11
FinchFinch1 – 21
LFCLFC1 – 21
BartekBartek1 – 21
DajerDajer1 – 21
GustekGustek1 – 31
EljotEljot1 – 21
woodywoody1 – 21
HanysHanys1 – 10
BobyBoby1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 10

Crystal Palace 1 – 2 Everton
KOLEJKA 3 wrz 26 16:00
BobyBoby1 – 23
Guma77Guma771 – 23
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 23
GustekGustek1 – 23
adiadi0 – 11
PiterPiter2 – 31
FinchFinch0 – 21
HanysHanys1 – 10
SpartakusSpartakus1 – 10
robin1robin11 – 10
LFCLFC1 – 10
BartekBartek1 – 10
DajerDajer1 – 10
EljotEljot1 – 10
woodywoody1 – 10

West Bromwich 3 – 3 Chelsea
KOLEJKA 3 wrz 26 16:01
adiadi0 – 10
HanysHanys1 – 20
SpartakusSpartakus1 – 30
robin1robin10 – 20
BobyBoby0 – 20
PiterPiter1 – 30
Guma77Guma770 – 20
FinchFinch0 – 10
LFCLFC0 – 20
BartekBartek0 – 20
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 20
DajerDajer0 – 20
GustekGustek1 – 30
EljotEljot1 – 20
woodywoody1 – 20

Burnley 0 – 1 Southampton
KOLEJKA 3 wrz 26 16:02
BobyBoby1 – 21
woodywoody0 – 21
adiadi1 – 00
HanysHanys1 – 10
SpartakusSpartakus1 – 10
robin1robin11 – 10
PiterPiter2 – 00
Guma77Guma772 – 10
FinchFinch0 – 00
LFCLFC1 – 10
BartekBartek1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 10
DajerDajer1 – 00
GustekGustek1 – 10
EljotEljot1 – 10

Sheffield United 0 – 1 Leeds
KOLEJKA 3 wrz 26 16:03
SpartakusSpartakus1 – 21
robin1robin12 – 31
BobyBoby1 – 21
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 21
adiadi1 – 00
HanysHanys1 – 10
PiterPiter2 – 10
Guma77Guma772 – 10
FinchFinch1 – 10
LFCLFC1 – 10
BartekBartek1 – 10
DajerDajer1 – 10
GustekGustek1 – 10
EljotEljot2 – 20
woodywoody1 – 10

Tottenham 1 – 1 NEWCASTLE UNITED
KOLEJKA 3 wrz 26 16:04
FinchFinch1 – 13
PiterPiter2 – 21
adiadi1 – 00
HanysHanys2 – 00
SpartakusSpartakus2 – 00
robin1robin12 – 00
BobyBoby2 – 10
Guma77Guma773 – 10
LFCLFC3 – 00
BartekBartek3 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 10
DajerDajer1 – 00
GustekGustek1 – 20
EljotEljot2 – 10
woodywoody2 – 10

Manchester City 2 – 5 Leicester
KOLEJKA 3 wrz 26 16:05
adiadi1 – 00
HanysHanys2 – 00
SpartakusSpartakus2 – 10
robin1robin13 – 10
BobyBoby2 – 00
PiterPiter3 – 10
Guma77Guma772 – 00
FinchFinch2 – 10
LFCLFC3 – 10
BartekBartek3 – 00
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 10
DajerDajer3 – 10
GustekGustek3 – 10
EljotEljot2 – 10
woodywoody2 – 10

West Ham 4 – 0 Wolverhampton
KOLEJKA 3 wrz 26 16:06
adiadi1 – 01
HanysHanys1 – 01
PiterPiter2 – 01
LFCLFC2 – 01
DajerDajer2 – 11
SpartakusSpartakus1 – 20
robin1robin11 – 20
BobyBoby0 – 20
Guma77Guma771 – 10
FinchFinch1 – 10
BartekBartek1 – 10
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus1 – 20
GustekGustek1 – 10
EljotEljot1 – 10
woodywoody1 – 10

Fulham 0 – 3 Aston Villa
KOLEJKA 3 wrz 26 16:07
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus0 – 11
adiadi1 – 00
HanysHanys1 – 10
SpartakusSpartakus1 – 10
robin1robin12 – 10
BobyBoby2 – 10
PiterPiter1 – 10
Guma77Guma771 – 10
FinchFinch1 – 10
LFCLFC2 – 10
BartekBartek2 – 10
DajerDajer2 – 10
GustekGustek1 – 10
EljotEljot1 – 10
woodywoody2 – 10

Liverpool 3 – 1 Arsenal
KOLEJKA 3 wrz 26 16:08
DajerDajer3 – 13
GustekGustek3 – 13
adiadi1 – 01
HanysHanys2 – 11
SpartakusSpartakus2 – 11
robin1robin12 – 11
BobyBoby2 – 11
PiterPiter2 – 11
Guma77Guma772 – 11
FinchFinch2 – 11
LFCLFC2 – 01
BartekBartek2 – 11
EljotEljot2 – 11
woodywoody1 – 01
Ivorius_arsenusIvorius_arsenus2 – 20