Klasyfikacja

ogólna

RankUserPoints
1SpartakusSpartakus69
2BartekBartek53
3DajerDajer50
4Guma77Guma7748
5adiadi46
6EljotEljot45
7LFCLFC44
8HanysHanys43
9GustekGustek42
10woodywoody40

ostatniej kolejki

RankUserPoints
1BartekBartek0
1EljotEljot0
1GustekGustek0
1HanysHanys0
1woodywoody0
1adiadi0
1DajerDajer0
1Guma77Guma770
1LFCLFC0
1SpartakusSpartakus0

rekord kolejki: ar2rek – 18 pkt (4 kolejka), Dajer – 18 pkt (7 kolejka)
król strzelców

grav-woody woody: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [23]

ar2rek ar2rek: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [23]

gravatar kodownik: dokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [22]

gravatar wojciech.waw: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [21]

gravatar gorniaktom:  dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [18]

gravatar LFC: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [18]

grav-bartek Bartek: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [17]

gravatar adi: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [16]

gravatar wernholf: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [15]

grav-dajer Dajer: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [15]

grav-eljot Eljot: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [15]

gravatar Helmut: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [15]

gravatar splawik: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [15]

gravatar LoicRemy: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostale [12]

gravatar wikom9: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [9]

gravatar Hanys: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_nufc [9]

gravatar damkul: dokladny_wynik_nufcdokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [6]

gravatar MaTTiX: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [6]

gravatar Radek: dokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostaledokladny_wynik_pozostale [3]

gravatar Diego: dokladny_wynik_pozostale [1]

gravatar Szatan: dokladny_wynik_pozostale [1]

gravatar doberman19: dokladny_wynik_pozostale [1]

gravatar urban: dokladny_wynik_pozostale [1]

 

dokladny_wynik_nufc – dokładny wynik meczu z udziałem Newcastle United

dokladny_wynik_pozostale – dokładny wynik meczu (mecze bez udziału Newcastle United)

ZASADY PUNKTACJI

dokładny wynik w meczu Newcastle: 5 punktów

trafione rozstrzygnięcie w meczu Newcastle: 3 punkty

dokładny wynik w pozostałych spotkaniach: 3 punkty

trafione rozstrzygnięcie w pozostałych spotkaniach: 1 punkt

„Królem strzelców” zostanie typer, który trafi najwięcej dokładnych wyników. Przy równej liczbie trafionych wyników o zwycięstwie zadecyduje większa liczba dokładnie trafionych wyników Newcastle.