karne, które dały nam historyczne 3 miejsce w Jaworznie