Jeśli Siwy był wydmuszką trenera to kim musi być pan Carver wobec tego co dzieje się  w tabeli…

Bez nazwy-1