W podziękowaniu za dotychczasową pracę mówimy serdeczne: BRUCE OUT!