Piąte spotkanie kibiców Newcastle United odbyło się w Jadwisinie niedaleko Warszawy. Było fajnie, ale wody za dużo nie widzieliśmy ;-)