Wolverhampton 2 – 0 Crystal Palace
KOLEJKA 7 paź 30 21:00
woodywoody2 – 03
adiadi1 – 01
PiterPiter3 – 11
LFCLFC2 – 11
Guma77Guma772 – 11
DajerDajer2 – 11
BartekBartek2 – 11
robin1robin11 – 20
BobyBoby1 – 10
HanysHanys1 – 10
SpartakusSpartakus1 – 10
EljotEljot1 – 10
FinchFinch1 – 10

Sheffield United 0 – 1 Manchester City
KOLEJKA 7 paź 30 21:01
adiadi0 – 13
PiterPiter1 – 21
robin1robin10 – 21
BobyBoby1 – 31
HanysHanys1 – 21
woodywoody0 – 21
SpartakusSpartakus0 – 21
LFCLFC1 – 31
EljotEljot1 – 21
Guma77Guma770 – 21
FinchFinch1 – 21
DajerDajer0 – 21
BartekBartek0 – 21

Burnley 0 – 3 Chelsea
KOLEJKA 7 paź 30 21:02
adiadi0 – 11
robin1robin11 – 21
BobyBoby1 – 21
HanysHanys1 – 21
SpartakusSpartakus0 – 21
LFCLFC1 – 21
EljotEljot1 – 21
FinchFinch0 – 11
DajerDajer1 – 21
BartekBartek1 – 21
PiterPiter2 – 20
woodywoody1 – 10
Guma77Guma771 – 10

Liverpool 2 – 1 West Ham
KOLEJKA 7 paź 30 21:03
BobyBoby2 – 13
HanysHanys2 – 13
SpartakusSpartakus2 – 13
EljotEljot2 – 13
adiadi1 – 01
PiterPiter3 – 11
robin1robin12 – 01
woodywoody3 – 01
LFCLFC3 – 11
Guma77Guma772 – 01
FinchFinch2 – 01
DajerDajer2 – 01
BartekBartek3 – 11

Aston Villa 3 – 4 Southampton
KOLEJKA 7 paź 30 21:04
adiadi1 – 00
PiterPiter1 – 10
robin1robin11 – 10
BobyBoby1 – 10
HanysHanys1 – 00
woodywoody1 – 10
SpartakusSpartakus2 – 10
LFCLFC1 – 10
EljotEljot1 – 10
Guma77Guma772 – 10
FinchFinch3 – 10
DajerDajer1 – 10
BartekBartek1 – 10

NEWCASTLE UNITED 2 – 1 Everton
KOLEJKA 7 paź 30 21:05
PiterPiter2 – 13
adiadi0 – 10
robin1robin11 – 20
BobyBoby0 – 20
HanysHanys1 – 10
woodywoody1 – 10
SpartakusSpartakus1 – 20
LFCLFC1 – 20
EljotEljot1 – 10
Guma77Guma771 – 20
FinchFinch0 – 00
DajerDajer1 – 10
BartekBartek1 – 20

Manchester United 0 – 1 Arsenal
KOLEJKA 7 paź 30 21:06
adiadi1 – 00
PiterPiter2 – 10
robin1robin12 – 00
BobyBoby1 – 10
HanysHanys2 – 10
woodywoody2 – 10
SpartakusSpartakus2 – 10
LFCLFC3 – 00
EljotEljot1 – 10
Guma77Guma772 – 10
FinchFinch2 – 10
DajerDajer2 – 00
BartekBartek1 – 10

Tottenham 2 – 1 Brighton
KOLEJKA 7 paź 30 21:07
EljotEljot2 – 13
adiadi1 – 01
PiterPiter3 – 01
robin1robin12 – 01
BobyBoby2 – 01
HanysHanys2 – 01
woodywoody1 – 01
SpartakusSpartakus3 – 01
LFCLFC3 – 01
Guma77Guma772 – 01
FinchFinch3 – 11
DajerDajer2 – 01
BartekBartek2 – 01

Fulham 2 – 0 West Bromwich
KOLEJKA 7 paź 30 21:08
adiadi1 – 01
robin1robin12 – 11
BobyBoby1 – 01
woodywoody2 – 11
SpartakusSpartakus1 – 01
LFCLFC2 – 11
DajerDajer1 – 01
BartekBartek1 – 01
PiterPiter1 – 10
HanysHanys1 – 10
EljotEljot1 – 10
Guma77Guma771 – 10
FinchFinch2 – 20

Leeds 1 – 4 Leicester
KOLEJKA 7 paź 30 21:09
adiadi0 – 11
PiterPiter1 – 21
robin1robin11 – 21
BobyBoby1 – 21
LFCLFC0 – 11
HanysHanys1 – 10
woodywoody2 – 10
SpartakusSpartakus2 – 20
EljotEljot1 – 10
Guma77Guma772 – 10
FinchFinch1 – 10
DajerDajer1 – 10
BartekBartek2 – 20