Brighton 0 – 0 Burnley
KOLEJKA 8 lis 6 18:30
PiterPiter1 – 11
robin1robin11 – 11
GustekGustek1 – 11
adiadi1 – 00
LFCLFC1 – 00
BobyBoby1 – 20
Guma77Guma772 – 10
FinchFinch2 – 10
woodywoody2 – 00
SpartakusSpartakus1 – 00
DajerDajer2 – 10
BartekBartek2 – 00
EljotEljot2 – 10

Southampton 2 – 0 NEWCASTLE UNITED
KOLEJKA 8 lis 6 18:31
Guma77Guma772 – 03
adiadi1 – 01
LFCLFC2 – 11
BobyBoby2 – 11
robin1robin12 – 11
SpartakusSpartakus2 – 11
BartekBartek2 – 11
PiterPiter1 – 20
FinchFinch1 – 10
woodywoody1 – 20
GustekGustek1 – 10
DajerDajer1 – 10
EljotEljot1 – 10

Everton 1 – 3 Manchester United
KOLEJKA 8 lis 6 18:32
BobyBoby1 – 21
robin1robin11 – 21
adiadi1 – 00
LFCLFC1 – 10
PiterPiter2 – 20
Guma77Guma771 – 10
FinchFinch0 – 00
woodywoody2 – 20
SpartakusSpartakus2 – 10
GustekGustek2 – 10
DajerDajer2 – 10
BartekBartek1 – 00
EljotEljot1 – 10

Crystal Palace 4 – 1 Leeds
KOLEJKA 8 lis 6 18:33
adiadi1 – 01
BobyBoby2 – 11
robin1robin12 – 01
Guma77Guma772 – 11
SpartakusSpartakus2 – 11
GustekGustek2 – 11
LFCLFC1 – 20
PiterPiter1 – 20
FinchFinch2 – 30
woodywoody1 – 20
DajerDajer1 – 10
BartekBartek1 – 10
EljotEljot1 – 10

Chelsea 4 – 1 Sheffield United
KOLEJKA 8 lis 6 18:34
adiadi2 – 01
LFCLFC3 – 01
PiterPiter3 – 11
BobyBoby2 – 01
robin1robin12 – 01
Guma77Guma772 – 01
FinchFinch2 – 01
woodywoody2 – 11
SpartakusSpartakus2 – 01
GustekGustek3 – 01
DajerDajer2 – 01
BartekBartek3 – 01
EljotEljot2 – 11

West Ham 1 – 0 Fulham
KOLEJKA 8 lis 6 18:35
adiadi1 – 03
FinchFinch1 – 03
GustekGustek1 – 03
LFCLFC2 – 11
PiterPiter2 – 01
BobyBoby2 – 01
robin1robin12 – 01
Guma77Guma772 – 01
woodywoody2 – 11
SpartakusSpartakus2 – 01
DajerDajer2 – 01
BartekBartek3 – 11
EljotEljot2 – 11

West Bromwich 0 – 1 Tottenham
KOLEJKA 8 lis 6 18:36
LFCLFC0 – 13
woodywoody0 – 13
BobyBoby1 – 31
robin1robin11 – 21
Guma77Guma770 – 21
FinchFinch0 – 21
SpartakusSpartakus1 – 31
DajerDajer1 – 31
BartekBartek1 – 21
EljotEljot1 – 21
adiadi1 – 00
PiterPiter1 – 10
GustekGustek1 – 00

Leicester 1 – 0 Wolverhampton
KOLEJKA 8 lis 6 18:37
adiadi1 – 03
BartekBartek1 – 03
LFCLFC2 – 11
PiterPiter2 – 11
BobyBoby2 – 11
robin1robin12 – 11
Guma77Guma772 – 01
SpartakusSpartakus2 – 01
GustekGustek2 – 01
DajerDajer2 – 11
EljotEljot2 – 11
FinchFinch1 – 10
woodywoody2 – 20

Manchester City 1 – 1 Liverpool
KOLEJKA 8 lis 6 18:38
adiadi1 – 13
robin1robin11 – 13
FinchFinch1 – 13
SpartakusSpartakus1 – 13
DajerDajer1 – 13
LFCLFC2 – 21
PiterPiter2 – 21
EljotEljot2 – 21
BobyBoby1 – 20
Guma77Guma772 – 10
woodywoody2 – 10
GustekGustek1 – 20
BartekBartek2 – 10

Arsenal 0 – 3 Aston Villa
KOLEJKA 8 lis 6 18:39
adiadi1 – 00
LFCLFC2 – 00
PiterPiter3 – 00
BobyBoby2 – 00
robin1robin12 – 00
Guma77Guma772 – 10
FinchFinch2 – 20
woodywoody2 – 10
SpartakusSpartakus2 – 10
GustekGustek2 – 00
DajerDajer2 – 00
BartekBartek2 – 00
EljotEljot2 – 10